CFO BUSINESS PARTNER

PROFESJONALNY MAGAZYN DYREKTORÓW FINANSOWYCH

Współczesne przedsiębiorstwa działają w środowisku nieustającej zmiany. W tak niestabilnym środowisku rośnie rola i znaczenie Dyrektora Finansowego, od którego oczekuje się nie tylko dbania o stabilność finansową firmy, ale kreowania innowacyjnych rozwiązań, wyznaczania kierunków rozwoju i bliskiej, strategicznej współpracy z zarządem.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom razem z gronem Rady Merytorycznej: ekspertów, praktyków i naukowców, stworzyliśmy czasopismo – CFO Business Partner, które jest pierwszym na rynku profesjonalnym, prestiżowym i w 100% merytorycznym magazynem, skoncentrowanym na synergii biznesu i finansów oraz wspierającym CFO w roli lidera rozwoju organizacji.

Życzymy znalezienia wielu inspiracji i wartościowej lektury!
Zespół Redakcyjny

RADA MERYTORYCZNA I GRONO AUTORÓW

3 wskaźniki WYRÓŻNIAJĄCE CFO Business Partner

Praktyczne i analityczne skoncentrowanie na wiedzy

Dostarczamy Dyrektorom Finansowym merytoryczną wiedzę i praktyczne rozwiązania wspierające ich realne i nieustannie zmieniające się wyzwania. Przedstawiamy analityczne podejście do prezentowanych procesów, modeli, przykładów i analiz biznesowych oraz prezentujemy poszczególne etapy ich implementacji, a także realne korzyści i zagrożenia wynikające z ich zastosowania.
 
 

Globalne spojrzenie
na gospodarkę i finanse


Prezentujemy szerokie spojrzenie na innowacje, gospodarkę i świat. Zapewniamy merytoryczne treści dostosowane do potrzeb nowoczesnych Dyrektorów Finansowych, pełnych inspiracji przychodzących z całego świata w obszarze biznesu, finansów, rynku, gospodarki i rozwiązań z międzynarodowych firm, które jako pionierzy wdrażają innowacyjne rozwiązania
 
 
 

Najnowsze trendy
i biznesowe inspiracje


Analizujemy biznesowe trendy zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Prezentujemy innowacyjne rozwiązania, narzędzia optymalizacyjne, interpretacje i wskazówki do implementacji poszczególnych metod finansowych przekładających się na wyniki finansowe organizacji oraz wskazujemy nowe kierunki rozwoju dla liderów na rynku finansowym.
 
 

CFO Business Partner zapewnia dostęp do:

Nowoczesnych praktyk i wiedzy eksperckiej w obszarze optymalizacji i outsourcingu procesów finansowych oraz ich digitalizacji, skutecznych metod analizowania i raportowania danych finansowych i niefinansowych oraz bieżących, praktycznych, rzetelnych informacji i zarządzania ryzykiem związanym ze stale zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi.

Międzynarodowych case studies – prezentujemy najlepsze rozwiązania dostosowane do realiów polskich przedsiębiorstw, które warto zaimplementować w strukturach organizacji i inspirować się nimi do wprowadzania zmian w poszczególnych procesach i projektach podejmowanych w swoich zespołach.
 
 

Analiz najnowszych trendów gospodarczych i biznesowych – omawiamy rozwiązania, modele biznesowe i kierunki rozwoju organizacji oraz ich działów finansowych, które umożliwią szybkie dostosowanie się do zmieniającego otoczenia, wyprzedzenie konkurencji i utrzymanie stabilnej pozycji swojej organizacji.
 
 

Perspektywy ekspertów wskazujących rozwiązania i narzędzia wspierające zachowanie spójności pomiędzy strategią i finansami – która jest kluczowa do zapewnienia organizacji stałego i stabilnego rozwoju w zgodzie z przyjętymi celami strategicznymi, modelem biznesowym oraz komunikacją pomiędzy kluczowymi liderami danego przedsiębiorstwa.
 

WYBRANE ARTYKUŁY CFO BUSINESS PARTNER

 • Strategia firmy, a strategia finansowa – jakie dobrać instrumenty finansowe, aby wspierać cele biznesowe i nie przeinwestować

  Z artykułu dowiesz się:
 • W oparciu o jakie narzędzia należy dokonywać wyboru projektów inwestycyjnych odpowiadających na cele strategiczne organizacji?
 • W jaki sposób w strategii i prognozowanych przepływach odzwierciedlić poziom ryzyka (niepewności) związany z realizacją wybranych projektów o różnym charakterze?
 • Jak monitorować postęp projektów – tak, aby szybko móc zastąpić projekt wstrzymany kolejnym?
 • Dyrektywa PSD2 wchodzi w życie – jakie zmiany i możliwości przyniesie dla przedsiębiorstw?

  Z artykułu dowiesz się:
 • Jakie nowe usługi płatnicze będą oferowane przez banki i inne instytucje płatnicze po wejściu w życie nowych regulacji?
 • W jaki sposób usługi te mogą usprawnić pracę działu finansowego Twojego przedsiębiorstwa?
 • Czy z wykorzystaniem nowych usług płatniczych wiąże się dodatkowe ryzyko, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji?
 • Blockchain – nadchodząca rewolucja dla działów finansowych przedsiębiorstw i nowe wyzwanie dla CFO

  Z artykułu dowiesz się:
 • Jak wykorzystać nową technologię Blockchain w organizacji – przykłady potencjalnego zastosowania.
 • Od czego zacząć implementację technologii Blockchain w Twojej firmie – metodologia i proces steb-by-step.
 • Jaka wygląda macierz SWOT związana z zastosowaniem technologii Blockchain?
 • Sukces platformy Zalando, czyli o nowych wyzwaniach controllerów w erze digitalizacji

  Z artykułu dowiesz się:
 • Jaka jest rola controllerów w erze digitalizacji danych?
 • Jakie wyzwania stały przed zespołem controllerów ZALANDO w poszczególnych etapach wdrażania cyfrowej innowacji?
 • Jak wpływa zmiana modelu controllingu na wymagania wobec controllerów w cyfrowym modelu biznesowym?
 • Bankowe web-services – przykład wdrożenia automatycznego outsourcingu w dziale finansowym przedsiębiorstwa

  Z artykułu dowiesz się:
 • Jakie korzyści pozwala osiągnąć wdrożenie technologii web-services we współpracy z bankami?
 • Dlaczego warto wykorzystać web-services oferowane przez banki i jakie koszty wiążą się z zastosowaniem tej technologii?
 • Jak wdrożyć bankowe web-services – struktura i zaprojektowanie spersonalizowanego procesu krok po kroku.
 • Miliony uciekające między palcami. Dlaczego polskie firmy nie sięgają po ulgę B+R

  Z artykułu dowiesz się:
 • Jakie są konsekwencje dla 56% polskich firm, które stale wprowadzają do oferty nowe produkty, ale tylko nieliczne sięgają po ulgę B+R
 • Dlaczego zdecydowana większość średnich i dużych firm kwalifikuje się do ulgi, ale z niej nie korzysta?
 • Jak wykorzystać fakt, że od 2018 r. ulga jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla firm oraz jaka jest możliwość odliczenia nawet 100% kosztów?

W KOLEJNYCH WYDANIACH:

 • Jakie najważniejsze zmiany dla firm niesie ze sobą nowa Ordynacja Podatkowa?
 • Jakie cele wyznaczać w Dziale Finansów, aby ich realizacja skutecznie przyczyniła się do wzrostu wyników?
 • Jak kalkulować ceny produktów, aby zapewnić elastyczność cenową dla różnych odbiorców?
 • Jak zorganizować skuteczny i nowoczesny dział controllingu wraz z zespołem controllerów przygotowanych na nowe modele biznesowe?
 • Jak wdrożyć Controlling Process Model 2.0 oraz co wchodzi w zakres procesu controllingowego w nowoczesnych korporacjach
 • Innowacyjne podejście do oceny rentowności firmy, na podstawie wybranych narzędzi TOC
 • W jaki sposób powszechnie stosowne metody i wskaźniki oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do złej diagnozy sytuacji?
 • Jak dostosować system kalkulacji marż oraz oceny rentowności, aby zwiększyć dochody firmy?

STAŁE OBSZARY CFO BUSINESS PARTNER

WYBIERZ SWOJĄ WERSJĘ PRENUMERATY

Najczęściej wybierana

PRENUMERATA
PREMIUM

Cena roczna

999 zł netto

849 zł netto

954,45 zł brutto + koszt wysyłki 36,84 zł brutto

 • Roczna subskrypcja czasopisma w wersji papierowej
  (6 numerów w ciągu roku)
 • Roczny dostęp do wersji elektronicznej czasopisma
  Możliwość przeglądania czasopisma na tablecie i smartfonie w pracy czy w podróży
 • Pięciostanowiskowy dostęp do portalu

PRENUMERATA
EKONOMICZNA

Cena roczna

599 zł netto

499 zł netto

523,95 zł brutto + koszt wysyłki 36,84 zł brutto

 • Roczna subskrypcja czasopisma w wersji papierowej
  (6 numerów w ciągu roku)
 • Roczny dostęp do wersji elektronicznej czasopisma
  Możliwość przeglądania czasopisma na tablecie i smartfonie w pracy czy w podróży
 • Pięciostanowiskowy dostęp do portalu

Zamów

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych . Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

* pola wymagane

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Marietta Lewandowska

Marietta Lewandowska

marietta.lewandowska@forum-media.pl
tel. +48 61 66 55 898

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł