Odkryj przełomowy sposób łączenia korzyści biznesu, zdrowia i rozwoju!

Poznaj czasopismo

Mindfulness
business & life

Magazyn współtworzony przez międzynarodową radę ekspertów praktyków!

Julia E. Wahl (redaktor prowadząca), Wiesława Serkowska, Wendy Wood, Jaskaran Basran, Jonatan Leigton, Ronald Purser, Magdalena Mazurkiewicz, Julia E. Romanowska

Najbardziej uznane narzędzia managerów, liderów biznesu i zespołów HR w krajach skandynawskich!

Środowisko wyzwań, w jakim nieustannie musi funkcjonować człowiek, wywołuje efekt przestymulowania i stresu, które finalnie obniżają potencjał każdej organizacji.

Dlatego dla nowoczesnego i etycznego biznesu obszarem największej troski oraz dalekosiężnych inwestycji są działania, które budują równowagę między życiem osobistym a rozwojem kariery.

Obecnie najbardziej skutecznym narzędziem leaderów biznesu, mentorów czy zespołów HR są trendy inspirowane podejściem mindfulness, które w sposób naturalny przechodzi w działania z zakresu motywacji i employerbrandingu. Bezpośrednio przekłada się to na zdrowie pracownika,chroni przed wypaleniem zawodowym i sprzyja procesom budowania relacji w zespołach.

Dla kogo jest to czasopismo:

 • Dla LIDERÓW, TRENERÓW I MENTORÓW BIZNESU, PRACODAWCÓW, COACHÓW - pokazujemy najlepsze praktyki leaderów biznesu na światowym poziomie, którzy już dziś potrafią elastycznie i konstruktywnie reagować na wyzwania cywilizacyjne i budować rzeczywistość sukcesu
 • Dla ZESPOŁÓW HR - dostarczamy wyspecjalizowane narzędzia zarządzania rekrutacją, karierą i rozwojem, czerpiąc z doświadczenia firm o międzynarodowym statucie, które spektakularnieodpowiadają na wyzwania rynku pracownika, w przełożeniu na polskie realia
 • Dla PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW, OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE POMOCY - przedstawiamy krok po kroku najbardziej nowatorskie i skuteczne metody pracy z klientem, które opierają się na uważnym podejściu do potrzeb współczesnego człowieka oraz stanowią realne wsparcie w procesie terapii i treningu psychologicznego
 • Dla OSÓB CHCĄCYCH INDYWIDUALNIE PRAKTYKOWAĆ I ROZWIJAĆ TECHNIKI UWAŻNOŚCI I POKREWNE - dajemy wskazówki i wyposażamy w unikatowe ćwiczenia mające udowodniony wpływ na wzrost poczucia komfortu życia oraz stanowiące wsparcie w procesie budowania relacji z sobą i ze światem

  INNOWACJE NA MIARĘ RENESANSU W BIZNESIE! 

Zespół autorski

W pierwszym numerze czasopisma MINDFULNESS znajdziesz między innymi:

BE MINDFUL

 • Jakie korzyści może przynieść praktykowanie uważności? Czy może ona pomóc nam zmienić stosunek do innych ludzi, przetrwać gorsze momenty w życiu albo uwolnić się od poczucia winy za popełnione w przeszłości błędy? Uważność jako klucz do bardziej etycznego świata. Jonathan Leighton
 • Uważność w życiu i pracy – jak wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz funkcjonowanie organizacji? Jakie korzyści zawodowe mogą wyniknąć z regularnej praktyki? Czy mindfulness może przyczynić się do zwiększenia poznawczej wydolności i elastyczności? Julia E. Wahl, Magda Mazurkiewicz
 • Dlaczego nie potrafimy uniknąć nadmiernego myślenia, przepracowania oraz krytycznego nastawienia do siebie i innych? W jaki sposób teoria ewolucji może pomóc w zrozumieniu, że zmagania, których doświadczamy w życiu zawodowym, nie wynikają z naszej winy? Jak tworzyć mądre, współczujące, opiekuńcze przedsiębiorstwa? Zastosowanie mindfulness i compassion w organizacjach. Wendy Wood

UWAŻNOŚĆ W ORGANIZACJI

 • Uważność, współczucie i odwaga – jakie jest dla nich miejsce w świecie biznesu XXI wieku? Czy mają one wpływ na świadome przywództwo? Jakie korzyści mogą przynieść praktyki kontemplacyjne dla pracownika i firmy? Przykłady zastosowania programów rozwoju mindfulness w wybranych organizacjach. Wiesława Serkowska

HR MINDFULNESS TRENDY

 • Jak rozpoznać objawy wypalenia zawodowego? Jak świadomie reagować na jego symptomy, by podnieść jakość życia? Czy istnieje uniwersalna recepta na wypalenie zawodowe i jak można pracować nad swoją reakcją na bodźce stresowe? Mateusz Banaszkiewicz
 • Na czym polega komunikacja w pracy oparta na współczuciu? W jaki sposób stworzyć przestrzeń do komunikowania się opartego na współczuciu i nawiązywaniu owocnych relacji w miejscu pracy? Podstawowe koncepcje zaczerpnięte z terapii CFT. Jamie Baum, Russell Kolts

NARZĘDZIA MINDFULNESS W PRAKTYCE

 • Założenia terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Jak działanie ludzkiego umysłu wpływa na codzienne funkcjonowanie? Na czym polega unikanie doświadczenia? Jakie procesy koncentrujące się na akceptacji i uważności są kluczowe dla ACT? Paweł Dyberny
 • Co znaczy „pokochać swój smutek”? W jaki sposób współczucie i troskliwa uwaga mogą poprowadzić nas przez ból w kierunku uzdrowienia? Zastosowanie technik uważności i współczucia w obliczu doświadczenia straty. Brad Hunter
 • Mindfulness w pracy – przykłady praktyk, które pracownicy mogą wdrażać do swojego dnia pracy, podnosząc jej jakość i jednocześnie redukując poczucie presji i ryzyko wypalenia zawodowego. Kamila Wykrota
 • Jak przeżywać świadome popołudnia i skierować uwagę na siebie po zakończeniu pracy? Propozycje praktyk świadomego przejścia z trybu działania i nieustannej mobilizacji w pracy na tryb regeneracji poza pracą – cykl ćwiczeń prorozwojowych do wykonania w przestrzeni prywatnej. Dorota Wojtczak

ZDROWIE I KARIERA

 • Jak praktyka mindfulness wpływa na świadomość ciała, relacje z nim oraz doświadczanie go bez oceniania i krytykowania? Jak o nie dbać, jak słuchać i co robić, aby pozostać z nim w harmonii? Czy dzięki zastosowaniu technik mindfulness można zmienić stosunek do swojego ciała? Anna Borzeszowska

Co zyskasz dzięki magazynowi Mindfulness:

Konkretne narzędzia i techniki, które pomogą Ci konstruktywnie reagować w sytuacjach intensywnego i długotrwałego stresu, i trafnie oceniać sytuacje wymagające błyskawicznych decyzji

Nowe i sprawdzone rozwiązania z obszaru HR, które z sukcesem zastosujesz w swojej firmie czy instytucji, aby budować platformy równowagi między życiem osobistym a rozwojem kariery i generować wysokie poczucie komfortu pracowników

Rzetelną wiedzę i raporty o najnowszych trendach i modelach opartych na etycznym podejściu w biznesie i psychologii organizacji, które podnoszą efektywność w pracy, szczególnie w obszarach marketingu i sprzedaży opartych na umiejętnościach interpersonalnych

Zestawy ćwiczeń i efektywny trening dobrych nawyków, dzięki którym będziesz prawidłowo zarządzać swoim organizmem, jak radzić sobie z przestymulowaniem i podnosić odporność emocjonalną i fizyczną

Stałe działy czasopisma:

 • Be Mindful
  przedstawiamy, w jaki sposób podejście mindfulness wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne Twoje i Twoich pracowników oraz dlaczego ma to znaczenie dla rozwoju organizacji? Pokazujemy, jak osobiste poczucie komfortu przekładać na wyniki biznesowe. W kontekście badań nad uważnością, takich światowych ośrodków, jak Uniwersytet Rutgersa, Szkoła Biznesu Uniwersytet Nowojorskiego, Szkoła Biznesu Uniwersytetu Harvarda odkrywamy cztery rzeczywiste korzyści wynikające z bycia mindfulness: wzmocnienie skupienia, bycie spokojniejszym w stresie, lepsza pamięć, a także wzmocnienie poczucia obywatelstwa korporacyjnego
 • Uważność w Biznesie
  case studies pokazujące najnowsze trendy i modele oparte na etycznym podejściu w biznesie i psychologii biznesu. Przedstawiamy organizacje (jak Google, SAP, Intel, e-Bay), które z sukcesem wdrożyły techniki z obszaru mindfulness, z zaznaczeniem, dzięki którym czynnikom przeprowadzisz udaną adaptację na polskim gruncie.
 • HR Mindfulness Trendy
  artykuły, w których krok po kroku omawiamy, jak w twojej firmie zastosować sprawdzone rozwiązania z obszaru HR oraz dostarczamy konkretnych narzędzi, abyś realnie odpowiadał na wyzwania rynku pracownika i generowania wysokiego poczucia komfortu pracy w Twojej organizacji.
 • Narzędzia mindfulness w praktyce organizacji
  publikujemy zestawy ćwiczeń i efektywny trening z obszaru psychologii motywowania, dzięki którym będziesz prawidłowo zarządzać talentami i rozwojem, co relatywnie zwiększy motywację i efektywność pracowników.
 • Zdrowie i Kariera
  wskazujemy, jak budować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, jak tworzyć przestrzeń balansu w organizacji, jak dbać o zdrowie pracownika, inkludując indywidualne pasje i potrzeby z karierą zawodową i konkretnymi wynikami w pracy.
 • Techniki redukcji stresu
  konkretne narzędzia i techniki do wykorzystania w domu, ale też w pracy, indywidualnie lub w zespołach, które pomagają konstruktywnie reagować w sytuacjach intensywnego i długotrwałego stresu, sprzyjają budowaniu efektywnych relacji oraz skutecznej komunikacji.

Zamów

PIERWSZE WYDANIE CZASOPISMA UKAŻE SIĘ ZA:

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych będzie Forum Media Polska sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzali Twoje dane podane w formularzu w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji handlowej drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na komunikację handlową pisząc na bok@forum-media.pl. Pełna informacja o regułach przetwarzania Twoich danych dostępna jest tutaj.

* pola wymagane

Format czasopisma A4, 6 numerów w roku. Płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki. Cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki w wysokości 47,97 zł. Przedłużenie prenumeraty następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia. Wraz z ostatnim numerem prenumeraty otrzymają Państwo przypomnienie informujące o kończącej się prenumeracie i automatycznym wznowieniu prenumeraty na kolejny rok. W razie konieczności rezygnacji należy w przeciągu 14 dni od otrzymania ostatniego numeru w ramach rocznej prenumeraty przesłać do nas pisemną rezygnację na adres bok@forum-media.pl.

Wydajemy również:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

bok@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł