Przedsprzedaż!

50 pierwszych biletów

w cenie 299 zł netto!

Sprawdź

Ogólnopolski Kongres Edukacji Wczesnoszkolnej

Nowoczesne metody edukacyjne
wspomagające rozwój dzieci
w klasach 1-3

Warszawa, 28 września 2018 r.

Dzięki udziałowi w Kongresie:

DOWIESZ SIĘ
jak skutecznie pracować z dziećmi urodzonymi w erze cyfrowej i dostosować techniki edukacyjne do wyzwań XXI w. takich jak: problemy z koncentracją, gorsza sprawność motoryczna i językowa, agresja czy kłopoty z kształtowaniem umiejętności społecznych
ZASTOSUJESZ
nowe technologie i nowoczesne techniki edukacyjne, które pomogą Ci wykorzystać 100% czasu, odpowiednio zrealizować podstawę programową i przygotować atrakcyjne i angażujące zajęcia zarówno dla dzieci z trudnościami, jak i dla uzdolnionych
WYPOSAŻYSZ SIĘ
w proste rozwiązania informatyczne, gry edukacyjne oraz nieszablonowe ćwiczenia, dzięki którym wzmocnisz w uczniach zdolność myślenia krytycznego i strategicznego, koncentracji i pracy w grupie
ODKRYJESZ
sprawdzone metody rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz motywacji uczniów do nauki oparte o doświadczenia najlepszych nauczycieli

Podczas Kongresu na praktycznych przykładach
pokażemy:

 • Jak w XXI w. uczyć strategicznych umiejętności i rozwijać najważniejsze kompetencje uczniów klas 1-3, wykorzystując najnowsze techniki edukacyjne i nowe technologie
 • Jak z sukcesem wykorzystać techniki mindfulness w pracy z uczniami nadpobudliwymi i przejawiającymi agresję
 • Jak zastosować na zajęciach trening kontroli złości by doskonalić u dzieci umiejętności kontrolowania i bezpiecznego rozładowywania napięcia emocjonalnego
 • W jaki sposób wspierać dzieci w obniżaniu poziomu lęku i wspomagać budowanie pozytywnych relacji, stosując metody baśnioterapeutyczne
 • Jak najlepiej doskonalić u uczniów umiejętności społeczne poprzez zastosowanie technik integracji sensorycznej, arteterapii i integracji bilateralnej
 • W jaki sposób zastosować podejście multisensoryczne i metody wizualne, by wspierać uczniów z ryzykiem dysleksji i dysgrafii
 • W jaki sposób nasi eksperci rozwijają potencjał uczniów zdolnych z wykorzystaniem sprawdzonych technik neurodydaktycznych

Program:

Panel 1.

Nowe rozwiązania w nauczaniu podstawy programowej - jak efektywnie pracować z dziećmi w dobie wysokich technologii

 • Kształtowanie sprawności językowych fonologicznych i świadomości fonologicznej jako sposób na przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz jako forma profilaktyki i terapii ryzyka dysleksji i SLI
 • Podejście wielozmysłowe w nauczaniu - metoda, która sprawdza się w przypadku każdego ucznia
 • "The Good Start Method For English" - nowoczesna metoda nauki języka angielskiego dla wszystkich, w tym dzieci zagrożonych dysleksją i SLI
 • Jak skutecznie kształtować kompetencje matematyczne w klasach 1-3 wykorzystując proste technologie informatyczne jako pomoce dydaktyczne?
 • Kodowanie bez prądu – jak wykorzystać dostępne materiały do nauki programowania – przegląd rozwiązań metodycznych z zakresu nauki programowania i pracy z uczniami na pierwszych etapach edukacji opracowanych przez Computing at School, Scratch Foundation czy Mistrzów Kodowania
 • Jak wykorzystać metody okołoprogramistyczne i myślenie komputacyjne by rozwijać kreatywność uczniów – przegląd ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach szkolnych

Panel 2.

Przetestowane techniki wsparcia umiejętności społecznych uczniów klas 1-3

 • Gamifikacja jako doskonałe narzędzie integracji i rozwiązywania konfliktów – które elementy gier wykorzystać jako sposób na dostrzeganie ról grupowych?
 • Jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami związanymi ze społecznymi kompetencjami kluczowymi uczniów – wyniki badań wraz z wnioskami do wykorzystania w pracy nauczycielskiej
 • Umiejętności komunikacyjne a rozwiązywanie konfliktów klasowych – metody angażujące uczniów w proces radzenia sobie z trudnościami
 • Jak w ramach zajęć stosować elementy technik terapeutycznych, m.in. integracji sensorycznej, bilateralnej integracji czy arteterapii, aby doskonalić w uczniach umiejętności społeczne i minimalizować deficyty w strategicznych obszarach?

Panel 3.

Sprawdzone metody pracy z uczniami z trudnościami emocjonalnymi

 • Jak zastosować trening rozpoznawania emocji u siebie i innych – wykorzystanie zasad treningu kontroli złości by uczyć dzieci kontrolowania trudnych emocji jako sposób na budowanie bezpieczne relacje w klasie
 • Bajkoterapia i kinoterapia jako metody wspomagające rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych – jak wpływać na obniżenie lęku i doskonalić budowanie pozytywnych relacji wykorzystując na zajęciach elementy filmowe i baśnie
 • Wyzwania w pracy z uczniami rozkojarzonymi, nadaktywnymi - wykorzystanie elementów techniki mindfulness by poprawić koncentrację uwagi i wspomóc proces uczenia się

Panel 4.

Neurodydaktyka – metody pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

 • W jaki sposób rozwijać zdolności uczenia się poprzez bazowanie na ciekawości poznawczej uczniów i emocjach – wzbudzanie motywacji do nauki jako sposób zwiększania efektywności nauczania
 • Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów zdolnych z wykorzystaniem technik neurodydaktycznych
 • Sposoby i techniki pobudzenia kreatywności uczniów – w jaki sposób najlepiej komunikować się z dzieckiem, by nie doprowadzić do przeładowania jego mózgu nadmiarem zbędnej informacji
 • Jak najlepiej wykorzystać potencjał intelektualny, emocjonalny i motywacyjny ucznia, aby odnosił sukcesy w nauce?

Prelegenci:

Katarzyna Bogdanowicz

Doktor psychologii, absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu w Gdańsku. Zdobyła dyplom Proficiency w Londynie, ukończyła kurs CELTA (Certificate In English Teaching to Adults) w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej. Jest współautorką pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego przygotowanego z myślą o nauczaniu osób z dysleksją („Dyslexia in the English classroom”), a także autorką wielu artykułów dotyczących tej problematyki. Brała udział w kilku międzynarodowych projektach unijnych poświęconych problemowi pomocy osobom z dysleksją. Pełniła także rolę konsultanta ds. dysleksji podczas powstawania podręczników dla nauczyciela do „New English zone” (Oxford University Press). Od 1996 pracuje jako nauczyciel języka angielskiego, specjalizując się w pomocy osobom z dysleksją.

Dorota Maciejec (Kalinowska)

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny. Obecnie słuchaczka studiów psychoterapeutycznych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Doświadczenie zdobywa, prowadząc prywatną praktykę psychologiczną, organizując szkolenia dla rodziców oraz kadry pedagogicznej, a także warsztaty dla dzieci oparte m.in. na metodzie bajkoterapii oraz kinoterapii. Od lat wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. ZNP w Warszawie. Bywa częstym gościem w programach telewizyjnych TVP 1, TVP 2 oraz TVN, a także w audycjach radiowych. Jako ekspertka wspierała wiele projektów edukacyjnych skierowanych przede wszystkim do dzieci oraz ich rodziców, a także do nauczycieli. Współpracowała m.in. z: Haribo („Akademia Misia Haribo”), DryNites („Suchenoce. Śpijcie spokojnie”) czy Danone („Danone Nations Cup”, „Klub Dobrych Nawyków”).

Małgorzata Nowicka

Absolwentka Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspertka w zakresie komunikacji społecznej i rozwoju edukacji, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Trenerka i nauczycielka psychologii, przedsiębiorczości i kultury w placówkach edukacyjnych, a także trenerka i coach z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, motywowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych. Ma na koncie wiele publikacji z zakresu edukacji i wychowania, a w szczególności pracy profilaktyczno-wychowawczej z uczniem, rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwijania kompetencji kluczowych w różnych grupach wiekowych. Prowadzi także zajęcia z grupami klasowymi i warsztaty dla dzieci i dla młodzieży w obszarze rozwoju kompetencji komunikacyjnych i postaw społecznych. Prowadzi doradztwo edukacyjne i wsparcie indywidualne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Jest autorką programów edukacyjnych dla różnych etapów edukacji, współautorką programów edukacji przedsiębiorczości w NBP, programów edukacji społecznej oraz programów doskonalenia dla nauczycieli. Twórczyni programów wychowawczych i profilaktycznych skierowanych zarówno do najmłodszych dzieci i ich opiekunów, jak i do młodzieży. Współautorka koncepcji „Superwizja w szkole. Model i wdrożenie” oraz koncepcji wspierania zdrowia psychicznego: „Pozytywna zmiana dzieje się już dziś. Koncepcja profilaktyki zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży”.

Aleksandra Wzorek

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu „Leaders of Learning” Uniwersytetu Harvarda. Prowadząca różnorodne zajęcia dla dzieci i dla młodzieży (profilaktyka uzależnień w ramach projektu „Moja własna ścieżka” i „EduSzOK”, przedsiębiorczość w ramach projektu „Startup Days, rozwój kompetencji kluczowych – kreatywność innowacyjność – w ramach projektu „Laboratorium talentów”), a także dla nauczycieli (szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, tworzenia programów profilaktyczno-wychowawczych, superwizja dla nauczycieli). Obecnie jest superwizorką dla 15 szkół w całej Polsce w ramach projektu „Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej”. Twórczyni warsztatów rozwojowych dla nauczycieli, wychowawców i trenerów oraz projektu Szkoła Odpowiedzialna Społecznie. Współpomysłodawczyni projektów społecznych skierowanych na wspieranie działalności wolontariackiej wśród dzieci i młodzieży. Współautorka podręcznika (Nie)bój się bloga! Jak wykorzystywać blog w edukacji powstałego w ramach projektu „Medialab pracownia edukacji i kultury”, programów nauczania oraz podręczników dla nauczycieli w ramach projektu POKL „Gra w klasy: rozwój bez granic”. Współautorka koncepcji „Superwizja w szkole. Model i wdrożenie” oraz koncepcji zdrowia psychicznego „Pozytywna zmiana dzieje się już dziś. Koncepcja profilaktyki zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży”.

Marek Banaszak

Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów na Wydziale Nauk Społecznych Collegium da Vinci w Poznaniu Magister pedagogiki (edukacja medialna i technologie informacyjne), nauczyciel posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w nauczaniu informatyki, fizyki, przyrody oraz wiedzy o społeczeństwie. Absolwent Akademii Trenera oraz Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół metodyk szczegółowych wspieranych technologiami. Od kilku lat działa również w branży medialnej i jako praktyk interesuje się zagadnieniem reklamy natywnej. Interesuję się szczególnie wpływem mediów na rozwój mózgu oraz wykorzystaniem technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym. W pracy naukowej zajmuję się tematem kształtowania kompetencji poznawczych (matematycznych, przyrodniczych oraz społecznych), metodą projektu wspieraną technologiami oraz funkcjonowaniem nauczyciela w świecie cyfrowym.

Maciej Błaszak

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor trzech monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów. Prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą. Współautor bloga: designforall.pl.

Pakiet uczestnika zawiera:

Zapewnimy Państwu 6 godzin inspiracji i wskazówek do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych – zarówno w obszarze rozwoju społecznego, emocjonalnego jak i poznawczego.

Gwarantujemy sprawdzone, praktyczne rozwiązanie, które mogą Państwo wykorzystać w codziennej pracy nauczycielskiej.

Zapewniamy Państwu wykłady uznanych ekspertów, którzy podzielą się swoim doświadczeniem podczas pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, trudnościami emocjonalnymi oraz stosować nowe technologie we wprowadzaniu podstawy programowej.

Zapewniamy bazę tematyczną do zbudowania nowych umiejętności pracy z uczniem – dzięki temu na bieżąco będziecie poszerzali Państwo swoje kompetencje zawodowe.

Każdy z Państwa otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.

Każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz przerwy kawowe.

Przedsprzedaż!

50 pierwszych biletów w cenie!

299 zł netto/os!

W promocji pozostało:
/ 50 biletów

Formularz zamówienia:

Najczęściej zadawane pytania:

W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz rejestracji zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, wystarczy wybrać typ zamawiającego „jednostka budżetowa”. Prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 27 sierpnia 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 27 sierpnia 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury..

Patronat:

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Skontaktuj się z nami:

bok@forum-media.pl
Tel. (61) 66 55 800