Skuteczna terapia w edukacji

Prawidłowa diagnoza i innowacyjne metody
pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

Warszawa, Novotel Airport, 2 czerwca 2017 r.

Dlaczego warto
wziąć udział w kongresie?
Poznasz możliwości, które dają dostępne narzędzia badawcze w diagnozie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Dowiesz się, jak właściwie dobierać metody terapii do charakteru zaburzeń (jak np. trudności w uczeniu się, dysleksja rozwojowa czy zaburzenia wzrokowe), aby zmaksymalizować efekt terapeutyczny
Poznasz sprawdzone sposoby na uatrakcyjnienie zajęć skierowanych do dzieci z różnych grup wiekowych, tak aby chętnie kontynuowały terapię
Będziesz mieć możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami i otrzymasz certyfikat uczestnictwa
Jeżeli chcesz
 • trafnie rozpoznać niepokojące objawy i właściwe zdiagnozować zaburzenia dziecka
 • dowiedzieć się, jak prawidłowo wykorzystywać konkretne metody pracy w terapii pedagogicznej i zyskać pewność, że zajęcia, jakie prowadzisz są w 100% dopasowane do charakteru zaburzeń i potrzeb dziecka
 • sprawić, aby prowadzona terapia była atrakcyjna dla uczniów, również tych starszych, tak aby nie opuszczali zaplanowanych zajęć

Weź udział w jedynym takim wydarzeniu!

Co wyróżnia nasz kongres?
100 % praktycznych wskazówek – zamiast doskonale znanej terapeutom teorii skupiamy się na pokazaniu, jak wprowadzić ją w życie biorąc pod uwagę specyfikę placówek oświatowych
Gwarantujemy możliwość wymiany doświadczeń i czerpania inspiracji od doświadczonych terapeutów pracujących różnymi metodami, m.in. metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metodą edukacji przez ruch, metodą Move to learn
Zapewniamy najlepszych specjalistów i ekspertów - psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi <
Prelegenci

Dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Pedagog specjalny, logopeda dyplomowany, , neuroterapeuta Biofeedback, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Prodziekan Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, kierownik Studiów Logopedycznych tej uczelni. Założycielka i opiekun merytoryczny Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej w MEN. W praktyce zawodowej specjalizuje się w diagnozie i terapii różnych zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, szczególnie w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, profilaktyki logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, zaburzeń pochodzenia korowego oraz dyslalii u dzieci i dorosłych.

Agnieszka Rosa

Pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, doktorantka. Założycielka Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju, w którym zajmuje się leczeniem zeza, niedowidzenia, terapią widzenia dzieci z trudnościami w uczeniu się. Na bazie własnych doświadczeń zawodowych i naukowych stworzyła wiele programów wspomagających dzieci z różnymi trudnościami edukacyjnymi, min. program Sensomotorycznej terapii widzenia, Zintegrowanego treningu pisania SIhand®, Szkoły Terapii Ręki©. Inicjatorka programu profilaktycznego "Dobry wzrok to dobry start", dzięki któremu zostały zebrane informacje o skali zaburzeń wzrokowych u dzieci i ich korelacji z trudnościami szkolnymi oraz badań mających na celu ustalenie prawidłowego wzorca grafomotorycznego u dzieci od 1.5-6 roku życia. Autorka pomocy diagnostyczno- terapeutycznych zarówno do terapii ręki jak i wzroku. Swoim doświadczeniem oraz pasją stara się dzielić ze słuchaczami pracując jako nauczyciel akademicki oraz prowadząc liczne wykłady, warsztaty, szkolenia. Naukowo- badawcze obszary zainteresowań: korelacja zaburzeń wzrokowych i procesu czytania, pisania oraz korekcja nieprawidłowego chwytu pisarskiego u dzieci.

Program
KONGRESU DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ:
1 Panel

Diagnostyka i narzędzia badawcze wykorzystywane w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia - cele i formy obserwacji dziecka
 • Prawidłowy dobór terapii do potrzeb dziecka – jak prawidłowo analizować efekty terapeutyczne i kiedy modyfikować terapię?
 • Praca z dzieckiem i rodzicami - jakimi zasadami kierować się we współpracy z rodzicami?
2 Panel

Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

 • Czy to na pewno dysleksja – na co trzeba zwrócić uwagę w procesie diagnostycznym
 • Najskuteczniejsze metody terapii w specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – na jaką się zdecydować
 • Jak skutecznie dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią lub dyskalkulią?
 • Mocne i słabe strony dyslektyka – w jaki sposób prowadzić terapię aby była efektywna?
 • Dysleksja rozwojowa a zaburzenia mowy
3 Panel

Zaburzenia wzrokowe a nauka czytania i pisania

 • Sensomotoryczna terapia widzenia – kiedy można stosować?
 • Kiedy mówimy o dysleksji a kiedy o wzrokowych trudnościach w czytaniu i pisaniu?
 • Skuteczne metody postępowania terapeutycznego w zaburzeniach funkcji wzrokowych
 • Przykłady ćwiczeń usprawniających – jak w praktyce zastosować?
4 Panel

Innowacyjne terapie neuromotoryczne wspierające pracę z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

 • Czym się kierować przy wyborze metody terapeutycznej?
 • Edukacja przez ruch  - jako zintegrowany sposób uczenia się i wzmocnienia koncentracji
 • Kinezyterapia, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, twórcze metody aktywności ruchowej Orffa i Labana – w jakich sytuacjach wykorzystywać?
 • Move to learn – na czym polega i do kogo jest adresowana ta metoda?
 • Integracja sensoryczna a bilateralna – kiedy te metody się uzupełniają, a kiedy stosować je osobno?
 • Terapia ręki metodą Sihand ® - jak w praktyce stosować?
Kongres odbędzie się 2 czerwca 2017 r. w Warszawie w Hotelu Novotel Airport , ul. 1 Sierpnia 1.

Sprawdź dojazd ze swojej miejscowości:

Poprzedni kongres
Zobacz jak wyglądał
Zapraszamy
Do udziału w kongresie m.in:
Pedagogów specjalnych
Specjalistów terapii pedagogicznej
Nauczycieli oraz pedagogów prowadzących zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogów szkolnych
Koszt uczestnictwa
W kongresie
Gwarantujemy

Każdy uczestnik Kongresu otrzyma elektroniczny pakiet pomocy dydaktycznych, w tym

 • Plany i gotowe materiały do prowadzenia ciekawych i angażujących zajęć z dziećmi
 • Materiały pomocne do rozpoznawania zaburzeń i prowadzenia terapii z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
 • Gotowe schematy rozmów z rodzicami

Limitowa liczba miejsc!

Niższa cena na zgłoszenia