DIAGNOSTYKA OBRAZOWA MAŁYCH ZWIERZĄT
W PRZYPADKACH KLINICZNYCH

Pakiet 6 filmów na płytach

Jeżeli chcą Państwo:

Zdobyć wystarczającą wiedzę, aby nie odsyłać trudnych przypadków do konkurencji
Zastosować się do najwyższych standardów, tym samym unikając błędów przy diagnozowaniu
Poznać tajniki pracy naszych specjalistów – posłuchać i zobaczyć, jak diagnozują najciekawsze przypadki
Dzięki bogatej bazie wysokiej jakości zdjęć i filmów mieć możliwość porównania obrazów prawidłowych i nieprawidłowych z diagnostyki obrazowej
Rozwiać wszelkie wątpliwości przy diagnozowaniu zmian serca, płuc, żołądka, trzustki, układu moczowo-płciowego oraz kostnego
To w Państwa gabinecie nie może zabraknąć płyt zawierających filmy instruktażowe wraz z praktycznym komentarzem i analizą obrazów prawidłowych i patologii!

Formuła programu

6 płyt DVD, na których:

 • każdy z przypadków omawiamy w układzie: obrazy prawidłowe oraz patologie/uszkodzenia układów i narządów zgodnie z zobowiązującymi standardami wykonywania badań obrazowych,

 • pokazujemy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas diagnostyki obrazowej: serca, płuc, żołądka, trzustki, układu moczowo-płciowego, jelit oraz układu kostnego,

 • analizujemy zdjęcia pod kątem wykrywania uszkodzeń, nieprawidłowości, chorób nabytych oraz wad wrodzonych,

 • dajemy wskazówki, jak uzyskać właściwy obraz w badaniu pacjentów i jak prawidłowo wykonać wszystkie obserwacje i pomiary, by uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

W każdym filmie prezentujemy nowe zagadnienia i przypadki w stałym układzie:

Wstęp

autor wprowadza do przedstawianego tematu

Techniki ułożenia zwierząt i wykonania badania

omawiane są sposoby uzyskania właściwego obrazu w badaniu oraz wykonania prawidłowych obserwacji i pomiarów

Diagnostyka

prezentowane są obrazy prawidłowych oraz patologii/uszkodzeń układów i narządów zgodnie z obowiązującymi standardami wykonywania badań obrazowych

Spis treści Cykl I:

service

Płyta 1. Jelito cienkie, jelito grube, żołądek – norma i patologia w technikach obrazowych
lek. wet. Jan Lorenc

 • Budowa anatomiczna w obrazie USG: żołądek, jelito cienkie, jelito grube
 • Badanie pacjenta
 • Patologie jelito cienkie, jelito grube, żołądek:
  • ciało obce w układzie pokarmowym
  • diagnostyka owrzodzeń i stanów zapalnych
  • ocena niedrożności przewodu pokarmowego
  • nowotwory w obrazie USG
  • zmiany związane z wiekiem
  • diagnostyka różnicowa
service

Płyta 2. Ocena płodów małych zwierząt technikami obrazowymi – norma i patologia
dr nauk. wet. Adam Gierulski

 • Badanie pacjenta
 • Budowa i patologiczna zawartość w obrębie pochwy
 • Budowa szyjki i trzonu macicy - obraz prawidłowy i patologia
 • Norma i patologia rogów szyjki macicy
 • Jajowody - norma i patologia
 • Określenie zaawansowania ciąży - pomiary metryczne oraz cechy określające rozwój ciąży widoczne w obrazie USG
 • Ocena rozwoju płodu - norma i patologia m.in.:
  • ocena funkcjonowania łożyska
  • ocena nerek - norma i patologia
  • obrazowanie i ocena struktur głowy płodu
  • obrazowanie wad serca
  • ocena ułożenia narządów płodu
  • ocena jelit płodów
  • ocena objętości żołądka i pęcherza moczowego
service

Płyta 3. Ocena ultrasonograficzna układu moczowo-płciowego u kotów oraz psów. Diagnostyka najczęściej występujących schorzeń prostaty
dr nauk. wet. Tomasz Seweryn

 • Badanie pacjenta
 • Wskazania do badania
 • Prostata - norma i patologia:
  • prostata - zmniejszenie masy
  • prostata atroficzna
  • prostata - ocena cewki moczowej
  • ocena cewki moczowej - "cranialis"
  • ocena cewki moczowej - "caudalis"
  • ocena cewki moczowej - poszerzenie
  • prostata - ocena cewki - złogi
  • prostata - stan po prostatektomii
  • patologie miąższu prostaty
  • zmiany śródmiąższowe
  • torbiel okołosterczowa
  • odczyn zapalny - formujący się ropień
  • ropień
service

Płyta 4. Trzustka, wątroba – norma i patologia w technikach obrazowych
lek. wet. Katarzyna Szczepańska

 • Ocena prawidłowego obrazu narządów (trzustka, wątroba)
 • Trzustka - różnice gatunkowe, lokalizacja
 • Metodyka badania trzustki i wątroby
 • Patologie w obrębie trzustki i wątroby:
  • Enteropatie
  • Zaburzenia kształtu narządów
  • Węzły chłonne trzewne - norma i patologia
  • Obraz wątroby starczej
  • Zmiany łagodne - powikłania pozapalne
  • Zmiany łagodne vs agresywne
  • Guzy i nowotwory wątroby w obrazie USG
  • Ocena pęcherzyka żółciowego - norma i patologia
  • Limfagiektazja
  • Trzustka - insulinoma
  • Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki
service

Płyta 5. Obraz kości w badaniu RTG – norma i patologia
dr n. wet. Tadeusz Narojek

 • Zasady oceny radiogramu
 • Kości długie w obrazie RTG m.in. pierwotne i wtórne ogniska kostnienia oraz dodatkowe ogniska kostnienia
 • Obraz zmian gęstości kości m.in.: osteopenia, osteonecrosis, osteolysis, osteosclerosis, periostitis possificans
 • Ocena statusu zapalenia okostnej na podstawie wyglądu jej krawędzi
 • Obraz chronicznego odczynu odokostnowego
 • Obraz RTG dla:
  • tworzenia nowej kości - osteoblasty
  • odczyn odokostnowy i sklerotyzacja
  • utrata masy kostnej – osteoklasty

Obrazy RTG dla kości rosnącej – obraz prawidłowy oraz patologia m.in. patologia stawów, patologia kości, patologie nasad i przynasad, metaboliczne (krzywice) oraz pourazowe (odklejenia i złamania).

service

Płyta 6. Serce i płuca – norma i patologie narządów klatki piersiowej
dr n. wet. Urszula Bartoszuk

 • Prawidłowy obraz płuc i serca
 • Prawidłowy obraz układu kostnego w obrębie klatki piersiowej – żebra, kręgosłup
 • Patologie w obrębie klatki piersiowej:
  • Wady wrodzone serca (m.in. przewód Botalla, podzastawkowe zwężenie aorty, dysplazja zastawki dwudzielnej/trójdzielnej, ubytek przegrody międzykomorowej/międzyprzedsionkowej)
  • Ocena zmian chorobowych w obrębie płuc na podstawie zdjęć RTG i USG
  • Nowotwory płuc i serca
  • Zmiany w obrębie żeber i górnego odcinka kręgosłupa widoczne w diagnostyce obrazowej

Spis treści Cykl II:

service

Płyta 1. Gastroskopia - fizjologia i patologia przedniego odcinka przewodu pokarmowego
lek. wet. Wojciech Kowalczyk

 • Zasady przeprowadzania badań endoskopowych górnego odcinak przewodu pokarmowego
 • Budowa przewodu pokarmowego w badaniu endoskopowym (przełyk, część wpustowa żołądka, żołądek, dwunastnica)
 • Najczęściej występujące zmiany w endoskopii weterynaryjnej - zapalenie przełyku
  • refluks żołądkowo przełykowy
  • ciała obce w przełyku
  • zwężenie przełyku
  • zaburzenia w motoryce przełyku – porażenia
  • uchyłki przełyku
  • przełyk olbrzymi
  • przepuklina rozworu przełykowego
  • wgłobienie żołądkowo-przełykowe
  • zmiany nowotworowe
service

Płyta 2. Układ limfatyczny i nadnercza – norma i patologie
lek. wet. Katarzyna Szczepańska

 • Budowa układu limfatycznego w obrazie USG – obraz normy
  • Budowa węzła chłonnego: obraz ultrasonograficzny prawidłowy. Kształt, lokalizacja i wielkość dostępnych do badania węzłów chłonnych
  • Śledziona budowa i prawidłowa lokalizacja narządu w jamie otrzewnej
  • Zmiany ultrasonograficzne w układzie limfatycznym: zmiany łagodne i zmiany agresywne
  • Diagnostyka różnicowa zmian ultrasonograficznych śledziony
 • Nadnercza:
  • Struktura i lokalizacja nadnerczy w obrazie ultrasonograficznym, obraz prawidłowy
  • Zmiany ultrasonograficzne nadnerczy w przebiegu zaburzeń hormonalnych i zmian wytwórczych
  • Metaplazja i hiperplazja nadnerczy, zmiany uogólnione i miejscowe
  • Diagnostyka różnicowa zmian ultrasonograficznych nadnerczy, przykładowe postępowanie
service

Płyta 3. Monitorowanie cyklu owulacyjnego na jajniku w badaniu USG – porównanie metod diagnostycznych
dr nauk. wet. Adam Gierulski

 • Ultrasonograficzny obraz układu rozrodczego żeńskiego
 • Obraz prawidłowej budowy narządów rodnych oraz najczęściej występujące nieprawidłowości
 • Monitoring USG:
  • ocena jajnika i zmian pojawiających się w okresie proestrus, estrus, metestrus, anestrus m.in. pomiar średnicy pęcherzyków, pomiar szerokości błony śluzowej macicy tzw. endometrium
  • określenie cech przebytej owulacji (braku pęcherzyka w kolejnym badaniu, płynu za macicą, obecności ciałka żółtego na jajniku)
service

Płyta 4. Rynoskopia – możliwości badania endoskopowego przewodów nosowych i gardła, anatomia i patologia
lek. wet. Wojciech Kowalczyk

 • Zasady przeprowadzania badań endoskopowych przewodów nosowych i gardła
 • Prawidłowa budowa przewodów nosowych i gardła w badaniu endoskopowym
 • Najczęściej występujące zmiany:
  • zwężone nozdrz
  • ciała obce
  • zmiany nowotworowe
  • diagnostyki krwawień z nosa
  • zmiany zapalne
  • diagnostyka guzów i polipów
  • przerost podniebienia miękkiego
  • zapadnięcie krtani, wynicowane kieszonki krtaniowe
  • niedorozwój tchawicy
service

Płyta 5. Diagnostyka i schorzenia jąder u psów i kotów
dr n. wet. Tomasz Seweryn

 • Fizjologia – organogeneza oraz proces zstępowania jąder
 • Wskazania do badania USG jąder
 • Prawidłowy obraz jąder i najądrzy
 • Patologie jąder u psów i kotów - częste oraz występujące rzadko
 • Nieprawidłowości dotyczące worka mosznowego – opis przypadków
service

Płyta 6. Przepływy w badaniu echokardiograficznym – norma i patologie
dr n. wet. Urszula Bartoszuk

 • Zasady przeprowadzania prawidłowego badania przepływów w badaniu echokardiograficznym
 • CWD-Doppler i PWD-Doppler – wykorzystanie metod do prawidłowej rejestracji szybkości, kierunku oraz jakości przepływu krwi w sercu i głównych naczyniach krwionośnych oraz określenie stopnia zaawansowania zmian chorobowych
 • Color Doppler - obrazowanie kierunku i rodzaju przepływu krwi w kolorach - rozpoznawanie nieprawidłowych przepływów wewnątrz mięśnia sercowego m.in. ubytki przegrodowe, zwężenia i niedomykalności zastawkowe

Autorzy kursu:

lek. wet. Jan Lorenc

Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Po studiach podjął pracę na tamtejszej Katedrze i Klinice Chirurgii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej, gdzie dzięki znanym specjalistom zaczął zdobywać niezbędne do pracy klinicznej doświadczenie. W 2010 roku został członkiem European Association of Veterinary Diagnostic Imaging. Regularnie uczestniczy w kongresach zagranicznych uzupełniając wiedzę niezbędną do pracy w zakresie ultrasonografii i radiografii. Od kilku lat prowadzi szkolenia praktyczne w całym kraju, a w pracy klinicznej wykonuje badania i udziela konsultacji w licznych placówkach weterynaryjnych. Od 2016 roku członek zarządu Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

dr n. wet. Urszula Bartoszuk

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej warszawskiego SGGW z 2002 roku – w tym samym roku rozpoczęła Studia Doktorackie w Zakładzie Chirurgii Małych Zwierząt. Pani. W 2009 roku Urszula Bartoszuk-Bruzonne uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych. Od 2013 r. jest rezydentką ECVIM - CA (European Collegeof Veterinary Internal Medicine - Companion Animals) z dziedziny kardiologii w Zurychu. Pani Doktor stale uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach, publikuje artykuły naukowe w czasopismach weterynaryjnych, pracuje również jako tłumacz literatury medycznej.

dr nauk. wet. Adam Gierulski

Lekarz weterynarii; studia weterynaryjne ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie w 1996 r. W 2006 r. ukończył podyplomowe studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów, zdobywając tytuł specjalisty chorób psów i kotów. Od 1998 r. współwłaściciel i twórca lecznicy dla zwierząt Animal. Zawodowo zajmuje się problemami związanymi z rozrodem, chirurgią i diagnostyką obrazową małych zwierząt.

lek. wet. Wojciech Kowalczyk

Specjalista chirurg, specjalizuje się w endoskopii weterynaryjnej od kilku lat. Ma doświadczenie poparte kilkuset wykonanymi zabiegami, jest autorem artykułów naukowych z tego zakresu oraz autorem i organizatorem szkoleń dotyczących gastroskopii i rynoskopii weterynaryjnej małych zwierząt.

dr n. wet. Tadeusz Narojek

dr nauk. wet. Tomasz Seweryn

Specjalista rozrodu zwierząt, absolwent SGGW w Warszawie. Diagnostyką ultrasonograficzną zajmuje się od kilkunastu lat, w roku 2006 obronił pracę doktorską z zakresu ultrasonograficznej diagnostyki ginekologiczno-położniczej u suk. Do roku 2007 prowadził zajęcia dydaktyczne jednocześnie pracując w Klinice ginekologiczno-położniczej SGGW. Obecnie związany z Kliniką Marcel 2 w Warszawie. Autor szeregu publikacji z zakresu położnictwa weterynaryjnego oraz diagnostyki USG u małych zwierząt.

lek. wet. Katarzyna Szczepańska

Doktorantka na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra Weterynarii - tematyka ultrasonografii jamy brzusznej. Członek EAVDI (European Association of Veterinary Diagnostic Imaging).


PŁATNOŚĆ

Komplet materiałów z płatnością jednorazową

Jeśli wolą Państwo otrzymać komplet materiałów w jednej przesyłce, wystarczy wybrać wariant z płatnością jednorazową w kwocie 970,73 zł netto / 1194 zł brutto (+ jednorazowy koszt wysyłki 29,95 zł netto / 36,84 zł brutto).

To od Państwa zależy, którą wersję Państwo wybiorą!

DZIĘKI NAJNOWSZYM METODOM REALIZACJI FILMÓW I DOSKONAŁYM ZDJĘCIOM ZOBACZYCIE PAŃSTWO KAŻDY SZCZEGÓŁ BADANIA!

Wybierz 1 z dostępnych wariantów kursu:

 

Płatność jednorazowa, komplet materiałów na wskazany adres:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych będzie Forum Media Polska sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzali Twoje dane podane w formularzu w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji handlowej drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na komunikację handlową pisząc na bok@forum-media.pl. Pełna informacja o regułach przetwarzania Twoich danych dostępna jest tutaj.

* pola wymagane

Kurs edukacyjny obejmuje 6 płyt DVD z unikatowymi filmami. Pełna cena kursu wynosi 970,73 zł netto. W wariancie z płatnością cykliczną wysyłka płyt DVD następuje co 6-8 tygodni, z każdą częścią kursu otrzymają Państwo osobną fakturę. Każda część kursu w cenie 161,79 zł netto. W celu zachowania ciągłości w doręczeniu kolejnych części kursu przedłużenie następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia – wraz z ostatnią płytą cyklu zamieszczamy informację o zbliżającym się przedłużeniu a w razie konieczności rezygnacji należy w przeciągu 14 dni od otrzymania wiadomości przesłać rezygnację na adres bok@forum-media.pl.